This pages is about Swetugg Stockholm 2016. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Andreas Hallberg

TrueSec Syd

Säker kodning i .NET

Vad är "säker kod"? Denna session visar hur du kan tillämpa ett säkerhetsfokuserat tankesätt när du utvecklar. Du kommer lära dig hur du kan synligöra den implicita tilliten som sätts av din kod, hur du gör validering roligt (ok, iallfall inte outhärdligt), och veta vad du skall leta efter när du säkerhetsgranskar. Vi kommer att diskutera säker utveckling i stort och zooma in på .NET-speficika tillämpningar. Säker kod är renare kod, robustare kod och kod som är mindre trolig att få din user-tabell uppladdad till Flashback.

Andreas Hallberg

Andreas Hallberg är Security Software Engineer på TrueSec Syd. Han brukar kunna tala länge och väl om säker utveckling, websårbarheter och kanske till och med reverse engineering och tillämpad kryptografi. Han deltar gärna i stora säkerhetskritiska utvecklingsprojekt, säkerhetsgranskningar och liknande aktiviteter inom mjukvarusäkerhet.