This pages is about Swetugg Stockholm 2016. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Daniel Lee

Raintank AB

Bli en stjärna på GitHub - så driver du ett Open Source-projekt

Så, du har skrivit lite kod som du vill dela med världen men hur gör du för att bygga ett framgångsrikt Open Source-projekt? Behöver du vara en Linus Torvalds eller finns det andra sätt att nå tusentals stjärnor på GitHub? Vi ska gå igenom allt från de grundläggande byggstenarna till hur man bygger upp en community. Det finns många olika sätt att lyckas. Vi tittar på vad som har gått bra i olika projekt och när det inte har fungerat.

Daniel Lee

Daniel Lee är en utvecklare på raintank AB, ett företag byggt kring Open Source. Daniel har mer än 10 års erfarenhet som utvecklare. Under en period tog han hand om FluentMigrator (1000 stjärnor på GitHub!), ett Open Source .NET-verktyg för databasmigreringar. Han är också kompis med någon vars projekt har mer än 7000 stjärnor på GitHub.