This pages is about Swetugg Stockholm 2016. Go to Swetugg Stockholm 2023.

David Vujic

Biolit AB

Windows? Nej, jag är .NET-utvecklare.

Mycket av det som vi .NET-utvecklare använder dagligen finns nu som öppen källkod och uppdateras också av Microsofts olika team i snabb takt. Med ASP.NET 5 har .NET-utveckling också blivit plattformsoberoende - man behöver ju inte ens Windows längre! För en tid sedan installerade jag Linux på min maskin, för att på riktigt känna på hur det är att utveckla ASP.NET med andra verktyg än Visual Studio, IIS och Windows. Jag kommer att koda och prata om .NET-utveckling med hjälp av verktyg som till exempel Atom, OmniSharp och Yeoman - allt installerat på en Ubuntu Linuxmaskin. Välkommen!

David Vujic

David arbetar till vardags som systemutvecklare på Biolit. En del förknippar honom som tidig förespråkare för agila metoder och testdriven utveckling. David är en uppskattad föreläsare hos bland annat Dataföreningen och han har också medverkat som talare på konferenserna Swetugg 2014, dotnetConf, jDays och DevSum.