This pages is about Swetugg Stockholm 2016. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Elena Wallén Björkenäng

Kentor

Styrkebaserat förändringsarbete med hjälp av AI

AI i det här sammanhanget handlar inte om Artificiell Intelligence utan om Appreciative Inquiry - en modell för förändringsarbete som utgår från det som fungerar, det jag är bra på och vad jag vill se mer av.

Många av oss är vana i vårt eget arbete eller i team att identifiera problem, leta efter dess rotorsaker och ta fram handlingsplaner för hur vi kan lösa problemen. Med AI riktar man i stället strålkastaren på det jag/vi är bäst på och vill åstadkomma, skapar levande bilder av hur det kan se ut (i den bästa av världar), tar fram framgångshistorier och utforskar rotorsaken till våra styrkor.

Under föredraget får du en inblick i hur du med hjälp av ett nytt förhållningssätt kan förändra ditt eget och kanske ditt teams arbetssätt.

Elena Wallén Björkenäng

Elena Wallén Björkenäng, verksamhetskonsult på Kentor, har mer än 30 års erfarenhet från arbete med individer, team och organisation i olika branscher och kulturer. En röd tråd är ett genuint intresse för vad som gör förändring och utveckling möjlig genom att utgå från styrkor och framgångsfaktorer. Elena har som intern/extern konsult, projektledare och egenföretagare haft uppdrag inom t.ex. strategi/visionsarbete, företagskultur, förändringsledning, effektiva arbetssätt, processkartläggningar, lean. I sin verktygslåda har hon dessutom coaching, facilitering och ett antal symbolverktyg som storytelling och visualisering.