This pages is about Swetugg Stockholm 2016. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Emelie Rosenqvist

Meridium

Meningsfull SEO genom gamification och content marketing

Vilka nytänkande vägar finns det att utforska, när innovation för att få bättre synlighet på webben ofta har en högre tröskel idag än förr? Hur skall man gå tillväga för att synas och ta sig fram genom det digitala bruset? Med olika tillvägagångssätt och kreativt mod är vi hela tiden på väg framåt genom olika webblösningar som blir allt mer meningsfulla. Detta skapar också konstant nya förutsättningar till engagemang hos olika användare. Detta kommer Emelie belysa under min presentation med fokus på hur SEO idag går hand i hand med content marketing och gamification och hur detta kan skapa bättre relevans och synlighet på webben.

Emelie Rosenqvist

Som webbstrateg på Meridium arbetar Emelie Rosenqvist både med marknadsföring på webben likväl som anpassade webbråd för att ta fram och utveckla bättre webblösningar. Med flerårig erfarenhet av både SEO och strategisk analys samt med ett gediget intresse för psykologi letar Emelie ständigt efter nya infallsvinklar till hur webben kan hjälpa oss att utvecklas, sprida budskap och synas.