This pages is about Swetugg Stockholm 2016. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Johan Karlsson

Tretton37

Cross platform med Xamarin och C#

Att utveckla mobila lösningar för flera plattformar är ofta en stor utmaning. Med Xamarin kan native appar skrivas för iOS, Android. Detta medför att vi kan dela kod mellan iOS, Android och Windows. Detta förkortar utvecklingstiden och gör förvaltningen av apparna enklare. Under denna sessionen kommer vi att visa hur man kommer igång med Xamarin och vad man bör tänka på för att kunna dela så mycket kod som möjligt.

Johan Karlsson

Johan Karlsson är en av Sveriges mest erfarna Xamarin-utvecklare med flera års praktisk erfarenhet av att bygga Xamarinlösningar med hög andel delad kod med ett fokus på förvaltningsbarhet. Han arbetar som ninja på Tretton37, mestadels som utvecklare och arkitekt. Johan är också en passionerad spelutvecklare på fritiden och en Microsoft MVP inom .NET.