This pages is about Swetugg Stockholm 2016. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Roger Johansson

Nethouse

Akka.NET - Skala upp och ut

Att skriva korrekta parallella, feltoleranta och skalbara applikationer är svårt. Ofta på grund av att vi använder fel verktyg och fel abstraktionsnivåer. Akka.NET är här för att ändra på det.

Skala upp för flera kärnor; genom att nyttja actor-modellen så kan system som är byggda med Akka.NET automatiskt skala upp och maximera nyttjandegraden av din hårdvara.

Skala ut till flera maskiner; eftersom aktörer i actor-modellen är "location transparen" så kan Akka.NET nyttja samma modell för att både skala upp och ut till flera maskiner.

Tåliga och självläkande system; actor-modellen har ett unikt sätt att hantera fel i form av övervakningshierarkier, där aktörer övervakar och hanterar underliggande fel.

Lastbalansering; Akka.NET har ett inbyggt koncept av s.k. "routers", som hanterar delegering av last enligt olika regler, vi kan nyttja dessa för att t.ex. förhindra vissa typer av säkerhetsproblem i publika gränssnitt.

Roger Johansson

Roger Johansson är arkitekt och mentor på Nethouse Örebro och brinner för skalbarhet och distribuerade lösningar. Då .NET-plattformen tidigare saknade en enhetlig programmeringsmodell för att skala upp och ut så grundade han opensourceprojektet Akka.NET, en portning av det populära actor-modelramverket Akka för JVM.

Twitter: @rogeralsing Github: rogeralsing