This pages is about Swetugg Stockholm 2016. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Simin Liu

Dynabyte

Säkerhet i utvecklingsprocessen

Säkerhet är båda viktigt och spännande. Men inte sällen är det först efter attacker och skador vi börjar uppmärksamma säkerhetsfrågor. Hur skapar vi en medvetenhet om säkerhet redan vid projektstart? Hur ska vi som utvecklare tänka kring säkerhet? Vad finns det för potentiella säkerhetsbrister? Hur hanterar vi säkerhetsprotokoll och känslig information under utveckling och testning?

Simin Liu

Simin är en IT-konsult med passion för problemlösning inom alltifrån applikationsutveckling och systemintegration till hur utvecklingsteam arbetar. Hennes intresse för säkerhet kommer framförallt från sitt arbete i bankbranschen. Hon har tidigare varit konferenstalare och visat hur digitala bankrån kan ske.