This pages is about Swetugg Stockholm 2016. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Weikko Aejmelaeus

Dynabyte AB

Produktionssättning med Octopus Deploy

Octopus deploy är en applikation som förenklar produktionssättning av ASP.NET-webbapplikationer och Windows-tjänster. Fokus ligger på automation och release management, dvs. hur man releasar applikationer och konfiguration från integrationsmiljö vidare ända till produktionsmiljö.

Fokus kommer vara kring grunderna av vad Octopus Deploy är och hur det fungerar. I en labbmiljö går vi igenom de centrala koncepten kring hur man definierar upp miljöer och tillhörande konfigurationsvariabler. Vi lär oss hur man enkelt och effektivt hanterar inställningar i app.conf- och web.conf-filer. Sedan kollar vi på hur man arbetar med flödet av en release mellan miljöerna.

Utöver teori och demo kommer jag även prata om hur man som utvecklingsteam/förvaltningsteam kan lägga upp arbetet med Octopus Deploy. Vi avslutar med tips och tricks, fallgropar och vad man ska tänka på när man skalar upp till tiotals, eller kanske hundratals servrar.

Weikko Aejmelaeus

Weikko är systemutvecklare och systemarkitekt och har en bakgrund inom Microsoft-teknologier. Som systemuvecklare brinner han för att skriva enkel och snygg kod. Som arkitekt planerar och bygger han distribuerade händelsedrivna system. På senare tid har han även intresserat sig för mjukvarutveckling ur ett produktutvecklingsperspektiv, hur man bygger en IT-organisation som möjliggör för verksamheten att driva sin affär med IT.