This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Christoffer Noring

OVO Energy

Rxjs demystified

Reaktiv programmering ar inte bara pa modet utan ar ett valdigt effektivt satt att uttrycka kod. Javascript implementationen Rxjs anvands och utvecklas av Netflix for att hantera strommar av data. Min tanke med denna forelasning ar att fa folk att se hur rxjs kan rensa i dina fula och omstandiga kod och gor koden begripbar.. Det blir en resa fra imperativt till funktionellt, tackandes de flesta operatorer men aven testning

Christoffer Noring

Google Developer Expert https://developers.google.com/experts/people/christoffer-noring Utvecklare sen 10 ar. Internationell forelasare I bland annat Prag, Barcelona, Portugal, Oslo o Paris

Leder 5 meetup grupper om ca 2000 medlemmar

Bosatt i London numera dar jag leder London Javascript som fokuserar mycket pa workshops.

Frontend intresserad fullstack utvecklare