This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Elena Wallen Björkenäng

Kentor

Framgångsrikt införande av nya system - en samverkan mellan teknik och människa

Föreläsningen kommer fokusera på vad som gör ett införande av nya system framgångsrikt. Min utgångspunkt är att det inte bara handlar om bra teknik, lösning och leverans utan minst lika mycket om förändringsledning och att tidigt förbereda hela verksamheten på att ta emot det nya systemet och medföljande arbetssätt. Den mottagande organisationen (process- och systemförvaltning) bör involveras tidigt och vara delaktiga. Jag tror på att alla som på olika sätt arbetar kring utvecklingen av den nya lösningen ska ges möjlighet att se helheten och på så sätt vara delaktiga i framgången. Föreläsningen kommer innehålla kreativa inslag av interaktivitet och reflektion.

Ur innehållet:

  • Det här menar jag med införande och framgång
  • Resonemang kring vilka som är/bör vara delaktiga i ett införande och perspektiven; teknik, människa och samverkan.
  • Förändringsledning och kommunikation
  • Hur organiseras och drivs planeringen (vilka, vad, när och varför?)
  • Framgångsfaktorer

Elena Wallen Björkenäng

Elena Wallén Björkenäng, senior verksamhetskonsult på Kentor, har mer än 30 års erfarenhet av arbete med individer, team och organisation i olika branscher och kulturer. En röd tråd är ett genuin intresse för vad som gör förändring och utveckling möjlig genom att utgå från styrkor och framgångsfaktorer. Elena har som intern/extern konsult, projektledare och egenföretagare haft uppdrag inom bl.a. strategi/visionsarbete, företagskultur, förändringledning, ledarskap, effektiva arbetssätt, processkartläggningar och lean. I sin verktygslåda har hon dessutom coaching, facilitering och ett antal symbolverktyg som storytelling och visualisering.