This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Fredrik Normén

Squeed

Vi har .Net Core, Asp.Net Core och .Net Standard Library, men hur hänger dessa ihop?

Under denna session så kommer Fredrik att reda ut hur allt inom .Net Core och hur alla delar hänger ihop. Vi kommer även få ta del av vad Microsoft Vision och tankar kring .Net Standard Library. Det kommer vara basen för hur vi utvecklare mjukvara inom .Net I framtiden.

FaaS (Function as a Service)/Servless Architecture med Azure Functions

Tänk dig att kunna köra kod utan att bry dig om operativsystemet och slippa underhåll såsom t.ex uppgraderingar av OS etc.Fredrik kommer under denna session prata om Azure Functions och FaaS/Servless Architecture.

Fredrik Normén

Fredrik har arbetat inom branchen i över 20 år och är delägare och konsult på Squeed AB. Han har sedan 2005 varit Microsoft MVP och är Microsoft Insider. Fredrik är med och arrangerar SweNug i Göteborg (Sweden .Net User Group) och nForum, där han även förläser om allt möjligt inom systemutveckling, så som Contrinuous Delivery, ALM, Azure, Asp.net och ”clean code”. Utöver detta så har även Fredrik pratat på flertal konferenser, så som t.ex Microsoft TechDays.