This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Håkan Alexander

Aptitud

Hur mobbprogrammering ändrade utvecklingsprocessen eller Hur vi grävde en grop till oss själva men lyckades ta oss upp igen

Hur mobbprogrammering ändrade utvecklingsprocessen

Tänk er ett team som kämpar för att klara av sprintmålen, försöker komma ikapp den växande backloggen, anstränger sig för att förstå krav skrivna för flera månader sedan.

Teamet är frustrerat eftersom möten tar så mycket tid från kodning. Det är stressigt, jobbiga mergekonflikter, delad kod som ställer till det, brutna kontrakt, fler mergekonflikter, längre möten, mindre kodning... Känns det igen?

Det här var vår situation. Och det här är berättelsen om hur vi lyckades vända det. Hur behovet av estimering försvann, hur vi började fokusera på en enda sak, hur vi får ut funktioner i produktion på bara några timmar.

I den här sessionen berättar vi om varför vi började mobbprogrammera, hur vi gjorde det och hur det förändrade hela utvecklingsprocessen.

Håkan Alexander

Åsa, Håkan och John har över 50 års samlad erfarenhet som utvecklare och har under den tiden gått igenom teknikskiften som .Net, Nuget, NoSql och JS-explosionen, processer som RUP, xp, Scrum och Kanban. Den enskilt största förändringen i karriären inträffade dock när de 2015 hamnade på samma uppdrag. Genom att samlas runt en dator och tangentbord så förändrades vardagen som utvecklare och för utvecklingsorganisationen radikalt på många positiva sätt.