This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Jakob Ehn

Active Solution

Bygg en Deployment Pipeline med Visual Studio Team Services

Du har säkert hört talas om deployment pipelines men vad är det egentligen? Hur kan det hjälpa till att leverera nya versioner av våra lösningar utan att skapa kaos i produktion?

I den här sessionen går vi igenom principerna för continuous delivery, och hur vi kan använda verktygen i Visual Studio Team Services för att implementera detta. Vi diskuterar branchningtrategier, testautomatisering och tekniker som feature flags, A/B testing och dark launches och när och hur de bör användas. Under sessionens gång så bygger vi en komplett deployment pipeline med hjälp av bygg- och releaseverktygen i VSTS, som tar en ändring hela vägen till produktion på ett kontrollerat och repeterbart sätt.

Jakob Ehn

Jakob har över 15 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling och arbetar idag som senior utvecklare på Active Solution, med specialfokus inom Visual Studio ALM. Han är Microsoft MVP inom Visual Studio och Development Technologies och har gett ut ett antal böcker inom ämnet. Jakob har också publicerat ett flertal populära Visual Studio- och TFS Extensions inklusive GitFlow för Visual Studio, och brukar tala på flera olika konferenser och användargrupper, exempelvis DevSum, Tech Days och SweNug.