This pages is about Swetugg Stockholm 2017. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Weikko Aejmelaeus

Dynabyte AB

Död åt Monoliten!

Idag har monolit blivit nästintill ett svärord inom systemtemutvecklingskretsar. Microservices är ”the new black” – ”min pappas microservices är mindre än din pappas!”

Som vanligt ligger sanningen någonstans mitt emellan. Men många organisationer har en monolit - systemet som är "gammalt" och för stort att ersätta i ett svep. Det är ofta också det systemet som drar in pengarna, så vi utvecklare kan hålla på med nya och spännande tekniker.

Weikko kommer att berätta om sina erfarenheter av att börja transformera en legacyapplikation och bryta ut bitar till självstånde applikationer. Vi kommer att kolla på hur man kan använda en meddelandebaserad arkitektur för att lägga till nya komponenter och delar i ett existerande system.

Vi kollar också på vilka utmaningar teamet måste tackla för att lyckas. Här finns saker inom arkitektur och teknik men också samarbete, kommunikation och kunskap som behövs när man gör förändringar.

Weikko Aejmelaeus

Weikko är systemutvecklare och systemarkitekt som har en bakgrund inom Microsoft-teknologier. Som systemutvecklare brinner han för att skriva enkel och snygg kod. Som arkitekt planerar och bygger han distribuerade händelsedrivna system. På senare tid har han även intresserat sig för mjukvarutveckling ur ett produktutvecklingsperspektiv, hur man bygger en IT-organisation som möjliggör för verksamheten att driva sin affär med IT.