This pages is about Swetugg Stockholm 2018. Go to Swetugg Stockholm 2023.

David Vujic

Biolit AB

JavaScript: behöver jag kanske (inte) ett ramverk?
Ordenssalen (3rd floor), Thursday 14:35 - 15:25

Vilket "framework" ska man välja? Att utveckla för webben kan vara lite obehagligt, kanske till och med extra jobbigt för den som egentligen trivs bäst med backend-utveckling. Jag kommer att prata om modern JavaScriptutveckling och koda en enkel webbplats, som till en början är fri från "frameworks" och sedan steg för steg lägga till bra grejer: som moduler, Babel, ES 2017, ESLint, Webpack och React. Vi kommer att upptäcka vad dessa verktyg tillför, saker att tänka på - kanske även en del nackdelar - och veta mer om hur man hanterar några av JavaScript-världens verktyg, ramverk, libbar och språk. Välkommen!

David Vujic

David arbetar till vardags som systemutvecklare på Biolit här i Stockholm och rör sig inom Node, Python, .NET och webbutveckling. En del förknippar honom som tidig förespråkare för agila metoder och testdriven utveckling. David är en uppskattad föreläsare och har medverkat som talare på Swetugg, DevSum, jDays och NDC Oslo.