This pages is about Swetugg Stockholm 2018. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Johan Strömhielm

Claremont Net Solutions

Varför är det så svårt att skriva läsbar kod?
Oscarssalen (2nd floor), Friday 11:10 - 12:00

Under sina nio år som utvecklare och arkitekt inom .NET-sfären har Johan läst otaliga rader kod, långt fler än han någonsin väntade sig som nybakad datastudent. Till Johans förtret har mycket av denna kod varit skriven i något helt annat än den lättlästa, välstrukturerade form han alltid hoppats på.

Johan vill i sin presentation ge ett par olika anledningar till varför koden blir som den blivit samt visa hur man kan gå till väga för att öka läsbarheten i kod som man blir tilldelad. Johan vill också lyfta den självklara, men ibland ack så svårfångade, idén att vår bild av läsbar kod är starkt färgad av vår person - och peka på vikten av ödmjukhet inför detta faktum.

Johan kommer att göra ett par nedslag i olika kodbaser som han påträffat genom åren, antingen med riktiga kodexempel eller med lätt anonymiserade beskrivningar. Han kommer också att titta på ett par av sina egna gamla kodsnuttar, som exempel på att man kan stöta på precis vad som helst.

Johan Strömhielm

Johan jobbar sedan nio år tillbaka som fullstack-konsult inom .NET-utveckling, numera på Claremont Net Solutions i Stockholm. Han har genom åren arbetat med att bygga och underhålla ett tiotal olika applikationer främst inom de olika webb- och serverramverk som kommit och gått på plattformen, men även med databas- och desktop-applikationer.

Johan älskar datorer och upphör aldrig att förundras över hur något så enkelt som ettor och nollor kan bilda de fantastiska applikationer vi ser idag. Samtidigt ser han, både privat och professionellt, hur så många upplever datorn som ett hinder snarare än en hjälp. Han har som mål att göra datorn lika användbar för resten av världen som han själv upplever den.