This pages is about Swetugg Stockholm 2018. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Moa Rosén Gardell

Softronic

Introduktion till Domain Driven Design
Oscarssalen (2nd floor), Thursday 10:05 - 10:55

Moa kommer att ge en introduktion till Domain Driven Design. Med sin bakgrund som civilingenjör i medicinskteknisk och efter att ha arbetat som systemutvecklare inom E-hälsa känns DDD mycket tilltalande.

Moas utbildning på KTH gav en gedigen teknisk grund för att kunna arbeta med utveckling av medicinsk teknik. Under fem år studerade hon teknik ur medicinsk synvinkel. Detta skulle ligga till grund för att kunna arbeta med all form av teknisk utveckling av medicinsk teknik, från kretskort till programmering.

Som nyexaminerad började Moa jobba som .Net systemutvecklare, och jobbar med ett nationellt beslutsstöd och journalsystem för sjuksköterskerådgivning via telefon.

Moa upptäckte snabbt att hennes kunskaper inom medicinisk teknisk, den specifika domän som det system som förvaltades och vidareutvecklades rörde sig inom, gav stora fördelar vid framtagning av tekniska lösningar och förståelse för problematiken inom den specifika domänen.

Under sessionen kommer Moa att dra paralleller mellan den teoretiska introduktionen till Domain Driven Design och hur det skulle ha underlättat utvecklingen av det system hon jobbar i idag, och på vilket sätt risk kan minimeras med hjälp av en djup kunskap inom den specifika domänen.

Moa Rosén Gardell

Moa är civilingenjör med inriktning medicinsk teknik och konsult på Softronic. Hon är intresserad av teknikens möjlighet att förbättra människors livsvillkor.

Moa arbetar inom E-hälsa och ser teknikutvecklingens möjlighet att tillgängliggöra och effektivisera vården. Potentialen är stor och behovet för att möta en åldrande befolkning och de ökande krav som ställs av allmänheten i och med teknikutvecklingen inom andra områden. Samtidigt som en hög riskmedvetenhet behöver iakttas i hela utvecklingsprocessen.

Moa arbetar som systemutvecklare inom .Net, hon arbetar främst med backend med en helhetssyn och tar ofta fram lösningsförslag ur ett arkitekturellt perspektiv.