This pages is about Swetugg Stockholm 2018. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Per Tronelius

Active Solution

GDPR: vägen från olaglig till laglig, med minsta möjliga ansträngning!
Bankettsalen (2nd floor), Thursday 15:40 - 16:30

25 maj 2018 står för dörren och de flesta har nog inte ens startat arbetet med att anpassa sina system till att bli lagliga efter det magiska datumet. Osäkerheten är fortfarande stor trots att förordningen funnits i snart två år.

Med ett vanligt webbsystem som exempel så går jag igenom vad förordningen egentligen säger och vilka åtgärder man konkret måste göra för att uppfylla den. Jag, liksom ni, är systemutvecklare, så principerna för arbetet blir såklart "Keep it simple", hur anpassar vi med minsta möjliga ansträngning?

Varning: jag kommer visa minst ett kryphål som kan användas till vår fördel, en och annan kreativ lagtolkning kan också förekomma! Oväntat få kodrader blev skadade under GDPR-anpassningen av detta system.

Per Tronelius