This pages is about Swetugg Stockholm 2018. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Robert Folkesson

Active Solution

Cosmos DB - en globalt distribuerad databas i flera skepnader
Ordenssalen (3rd floor), Thursday 10:05 - 10:55

Det är tydligt att Microsofts satsar stort på Cosmos DB (tidigare DocumentDB) som Vägen framåt vad gäller skalbara, prestandakrävande och geo-distribuerade databaser.

Men vad betyder egentligen egenskaper som "globally distributed", "well defined consistency models" och "multi-model database system"?

I den här demo-späckade sessionen undersöker vi Cosmos DB från grunden och visar hur du kan börja använda tjänstens funktioner som global distribuering av data, automatisk indexering, partitionerade kollektioner och de olika API:er som stöds.

Robert Folkesson

Robert har sysslat med olika former av Internet-relaterad utveckling och distribuerade system i över femton år och arbetar idag som teknisk chef på Active Solution. Tidigare arbetade han som arkitekt i utvecklar- och plattformsgruppen inom Microsoft Sverige, där han bl.a. tidigt hjälpte kunder och partners att migrera och bygga nya Azure-baserade tjänster. Robert är en uppskattad och frekvent talare på utvecklarkonferenser som TechDays, Swetugg och DevSum.