This pages is about Swetugg Stockholm 2018. Go to Swetugg Stockholm 2023.

Weikko Aejmelaeus

Dynabyte AB

Hur jag började tycka om Entity Framework igen
Ordenssalen (3rd floor), Thursday 16:45 - 17:35

Behöver du hela tiden mocka bort databasen för att kunna testa din affärslogik? Har du klasser som ”User”, ”UserEntity” och ”UserDto”? Då kanske du lider av ”The object-relational impendence mismatch”!

Weikko ska tala om hur man kan använda principer från DDD för att bygga sin affärslogik och använda Entity Framework på ett sätt som utnyttjar dess styrka. Genom att använda separata modeller för läsning och skrivning får man en naturlig uppdelning av ansvarsområden i koden. Testbarhet är en annan viktig aspekt. Man vill kunna testa affärslogiken utan att en riktig databas - eller att en massa mockar är i vägen.

Arkitekturen du får höra om går att applicera helt eller gradvis, på såväl nya som existerande applikationer och databaser. Så kom och lyssna och få idéer och inspiration hur du kan skriva kod där affärslogiken är i centrum i ditt projekt!

Weikko Aejmelaeus

Weikko is passionate about software development. He is a hands-on software architect working as a contractor helping enterprises with software development. Besides getting his hands dirty writing code he focuses on teamwork and helping his clients move fast and drive innovation with software.